Saturday, November 7, 2015

Malaikat Menjemput Roh Nabi Ilyas

Ketika sedang berehat datanglah Malaikat kepada Nabi Ilyas a.s. Malaikat itu datang untuk menjemput rohnya. Mendengar berita itu, Ilyas menjadi sedih dan menangis.
   "Mengapa engkau bersedih?" tanya Malaikat Maut. "Tidak tahulah." Jawab Ilyas.

   "Apakah engkau bersedih kerana akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi maut? tanya Malaikat.

   "Tidak. Tiada sesuatu yang aku sesali kecuali kerana aku menyesal tidak boleh lagi berzikir kepada Allah, sementara yang masih hidup boleh terus berzikir memuji Allah," jawab Ilyas.


   Ketika itu Allah lalu menurunkan wahyu kepada Malaikat agar menunda pencabutan nyawa itu dan memberi kesempatan kepada Nabi Ilyas berzikir sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas ingin terus hidup semata-mata kerana ingin berzikir kepada Allah s.w.t. Maka berzikirlah Nabi Ilyas sepanjang hidupnya.

   "Biarlah dia hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepada-Ku hingga akhir nanti." Demikian firman Allah kepada Malaikat.

No comments :