Thursday, November 5, 2015

Rupa Malaikat Izrail

Bila sampai masa kematian, maka Allah s.w.t mengutus Malaikat Maut (Izrail) mencabut roh dari tubuh orang tersebut.
   Sekiranya orang yang akan dicabut rohnya itu orang Mukmin yang tidak berdosa, maka Malaikat itu datang sebagai seorang yang rupawan. Tetapi jika datang pada orang yang kafir dan munafik maka mereka mendatanginya dengan rupa yang sangat menakutkan.

1.Putih Berseri Bagaikan Sinaran Matahari.
   Bara' bin Azib telah meriwayatkan yang dikutip dalam hadis Sunan Abi Daud, Hakim, Ahmad dan lainnya menyebutkan hal tersebut sebagai berikut : "Sesungguhnya jika orang Mukmin, maka ketika dia akan keluar dari dunia ini dan menuju alam akhirat, maka dia didatangi Malaikat yang turun dari langit dengan muka yang putih berseri. Seolah-olah wajah Malaikat itu seperti sinaran matahari. Mereka itu membawa kain kafan yang dibawa dari syurga. Juga membawa wangian dari syurga. Malaikat datang sambil duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah Malaikat Maut dengan duduk di sisi kepalanya. Malaikat itu mengatakan :

   "Hai nafas yang baik (tenang), keluarlah anda sekarang dengan mendapatkan ampunan dari Allah dan kerelaanNya." Kemudian keluarlah roh itu seperti mengalirnya sebuah titisan yang berasal dari satu minuman, kemudian Malaikat itu mengambil roh itu.


2.Kasar, hitam dan berbulu

   "Dan sesungguhnya jika orang yang akan dicabut itu roh orang yang kafir, (dalam riwayat yang lain : orang yang "fajir" ertinya penjahat, penzina atau pendusta) maka ketika orang itu di dunia lalu dia didatangi Malaikat yang turun dari langit (yang keadaannya kejam dan kasar) dengan rupanya yang hitam. Dengan membawa pakaian berbulu, lalu mereka duduk daripadanya sejauh mata memandang. Lalu Malaikat Maut (Izrail) datang dan duduk disisi kepalanya, sambil mengatakan, "Hai roh yang jahat, keluarlah engkau sekarang menuju kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya." Lalu dipisahkan roh itu dari tubuhnya, yang terpisahnya itu laksana dicabutnya bulu basah oleh besi panas (yang kemudian diikuti dengan putusnya peluhnya dan urat sarafnya)." (Hadis riwayat Hakim, Abu Daud, Ahmad dan lainnya)
No comments :